Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Steward

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Competitive
 • Culinary
 • F&B - The Grand Food Court
 • 31/12/2022

Job Description

 • Ensures all kitchen equipment is in proper working condition/ Bảo đảm mọi trang thiết bị nhà bếp trong điều kiện hoạt động tốt.

 • Responsible for the cleanliness of all kitchen outlets/ Có trách nhiệm lau chùi dọn dẹp tất cả các khu vực bếp.

 • Clean and stocks supplies, such as plates, glasses, silverware, pots, pans and other utensils/ Lau chùi và cất giữ chén bát, ly tách, muỗng nĩa, xoong nồi và trang thiết bị khác.

 • Must be able to maintain the proper level of sanitation in accordance with sanitary guidelines and property standards in all kitchen outlets/ Phải có khả năng duy trì mức độ vệ sinh đúng mực theo qui định, tiêu chuẩn cho các bếp.

 • Maintain food sanitation and safety guidelines at all times/ Luôn duy trì vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Keeps supervisor informed on a timely basis of any undue variance from expected results/ Thông báo cho giám sát biết kịp thời các thay đổi không mong muốn.

 • Cleans and sanitizes all kitchen equipment in a safe manner such as the pot room’s floors, walls, ceilings, hand sink, and shelves must be kept clean and free of debris at all times/ Dọn dẹp và khử trùng tất cả các trang thiết bị bếp một cách an toàn như là sàn khu rửa xoong nồi, tường, trần, bồn rửa tay, kệ; chúng phải được giữ sạch sẽ và không bị bẩn.

 • Polish stainless steel sinks and copper pipes/ Đánh bóng các bồn inox và ống đồng.

 • Must be able to meet the attendance guidelines of the job and adhere to departmental and company policies/ Có khả năng hoàn thành công việc được giao dựa trên chỉ dẫn, chính sách của bộ phận và công ty.

 • Knowledgeable of all the properties amenities and services, have the ability to make suggestions to promote the property/ Hiểu biết về các dịch vụ tiện nghi của khách sạn để quản bá hình ảnh cho khu nghỉ dưỡng.

Job Requirement

 • Basic Education completed is required/ Giáo dục cơ bản được yêu cầu.

 • Must present a well-groomed appearance/Diện mạo chỉnh tề

 • Ability to communicate fluently in the local language of the workplace both verbally and nonverbally/Có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương lưu loát cả ngôn ngữ nói và các hình thức diễn đạt khác.

 • Well organized, multitask, detail oriented, problem solving/ Có tính tổ chức tốt, đa năng, chi tiết, khả năng giải quyết vấn đề.

 • Must have the ability to work any day any shift/ Có thể làm việc bất kỳ ca nào và bất kỳ ngày nào trong tuần.

 • Must be able to push and pull heavy equipment up to 70 kg, stand for long periods of time and do repetitive motions/ Phải đẩy và kéo được đồ nặng lên đến 70 kg, đứng làm việc thời gian dài và làm những việc lập đi lập lại.

 • Knowledge of various kitchen cleaning equipment used in the cleaning industry is helpful/ Có kiến thức về các trang thiết bị vệ sinh bếp thì rất hữu ích.

 • Must be able to work with minimal supervision, handle a fast-paced, busy, and somewhat stressful environment, and work under pressure and meet deadlines with particular attention to detail/ Có khả năng làm việc tự lập, trong môi trường đôi khi phải chịu đựng áp lực và chú ý đến từng chi tiết để hoàn thành công việc.

 • Must have the ability to respond to handle difficult or stressful situations with tact and diplomacy/ Có khả năng giải quyết những tính huống khó hoặc áp lực cao bằng sự khéo léo trong giao tiếp.

Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.