Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Senior Course Supervisor

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Golf, Maintenance
 • The Bluffs Golf Course
 • 30/04/2023

Job Description

 • Ensure staffs always work in a safe and productive manner.

Đảm bảo toàn bộ nhân viên luôn làm việc một cách an toàn và hiệu quả.

 • Ensure staff follows company policies and SOP’s.

Đảm bảo toàn bộ nhân viên luôn tuân thủ các quy định cũng như các quy trình làm việc của công ty.

 • Ensure staff is wearing uniform and safety equipment provided by The Bluffs.

Đảm bảo toàn bộ nhân viên luôn mặc đồng phục và các thiết bị bảo hộ khi làm việc.

 • Ensure the course setup sheet is followed 100% to ensure standards are kept to the highest.

Đảm bảo bản hướng dẫn chuẩn bị sân luôn được thực hiện đúng 100% để tiêu chuẩn sân luôn được giữ ở mức cao nhất.

 • Ensure that the general tidiness of the course is maintained to the highest level.

Bảo đảm sân gôn luôn được gọn gàng sạch sẽ.

 • Report daily on any weed, disease, dry patch or damage areas on the course.

Báo cáo hằng ngày về tình trạng cỏ dại, sâu bệnh, những khu vực cỏ khô và hư hại trên sân.

 • Check staff repeatedly throughout the day to ensure that productivity levels are maintained.

Thường xuyên kiểm tra công việc hằng ngày của nhân viên để đảm bảo luôn đạt hiệu quả công việc tốt.

 • Ensure staff clean up after themselves and that all work is of a high standard.

Đảm bảo rằng nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực làm việc và hiệu quả công việc tốt sau khi hoàn thành công việc được giao.

 • Report golf course condition and any employee problems to the Superintendent.

Báo cáo lại tình trạng sân cũng như các vấn đề liên quan đến nhân viên cho Trưởng bộ phận.

 • Ensure the staff are operating and using machinery properly with correct safety equipment.

Đảm bảo nhân viên vận hành máy móc phải mang đồ bảo hộ và các thiết bị an toàn.

 • Ensure all machinery is detailed cleaned after used and stored in the correct area.

Đảm bảo tất cả máy móc sau khi sử dụng xong phải được vệ sinh sạch sẽ và cất vào kho đúng nơi quy định.

 • Make sure all hand tools, power tools are used properly and correct safety equipment is used.

Đảm bảo tất cả dụng cụ làm bằng tay, dụng cụ điện được sử dụng đúng cách và được hỗ trợ bằng các thiết bị an toàn.

 • Perform other jobs related to same functions and duties or assume other responsibilities and functions as assigned by management. 

Thực hiện các công việc khác có cùng chức năng và trách nhiệm hoặc công việc được giao.

Job Requirement

 • Must have a valid Vietnamese driver’s license.

Phải có giấy phép lái xe có giá trị hợp lệ tại Việt Nam.

 • Knowledge of fertilizers, turfgrass disease, insects and chemicals.

Có kiến thức về phân bón, hóa chất, dịch bệnh trên sân cỏ, các loại côn trùng.

 • Requires excellent oral and written communications skills.

Giỏi kỹ năng giao tiếp nói và viết.

 • Working Knowledge of irrigation systems and problem finding.

Có kiến thức làm việc về hệ thống tưới tiêu và khả năng phát hiện ra các vấn đề.

 • Excellent supervision skills and leadership capabilities.

Có các kỹ năng giám sát và khả năng quản lý tốt.

 • Worked with machinery fleet preventative maintenance programs.

Đã từng làm việc về các chương trình bảo dưỡng định kỳ cho máy móc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.