Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Purchasing Agent

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Competitive
 • Purchasing / Merchandising
 • Finance
 • 29/02/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Source and purchase Goods and Services for resort operation

  Tìm nguồn và mua hàng/dịch vụ cho hoạt động của khu nghỉ dưỡng

 • Coordinate with relative department to identify type, specification, quantity and requirement.

  Phối hợp với các bộ phận liên quan để xác định loại, chi tiết kỹ thuật và số lượng cần mua

 • Perform sourcing, obtaining quotations and samples, evaluating and selecting highest quality suppliers at the lowest possible purchase cost.

  Thực hiện công việc tìm kiếm nguồn hàng, báo giá, xem xét và chọn nhà cung cấp tốt nhất với giá cả phù hợp

 • Negotiate and prepare contract with suppliers, follow up with contract execution.

  Thương lượng và chuẩn bị hợp đồng với nhà cung cấp, thực hiện các bước cần thiết đến khi hợp đồng được ký hết

 • Issue electronic Purchase Orders and follow up with contract implementation including price, delivery, quantity, quality, payment, warranty.

  Xuất đơn hàng điện tử và theo dõi việc thực hiện hợp đồng bao gồm giá cả, ngày giao, số lượng, chất lượng, thanh toán và bảo hành

 • Discuss defective or unacceptable delivered goods with suppliers to determine cause of problem while taking corrective and preventative action immediately.

  Thảo luận với nhà cung cấp nếu hàng hóa có vấn đề về chất lượng để tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết

 • Handles all guest and internal customer complaints and inquires in a courteous and efficient manner, following through to ensure problems are resolved satisfactorily.

  Xử lý tất cả các lời than phiền của khách trong và ngoài với thái độ nhã nhặn và hiệu quả, theo dõi để đảm bảo các vấn đề đã được giải quyết hỏa đáng

 • Ensures that all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information.

  Đảm bảo tất cả các qui định và luật lệ của khách sạn, của công ty liên quan đến các ghi chép tài chính, sử dụng tiền và giấy phép được tuân theo, bao gồm cả việc báo cáo thông tin tài chúng đúng hạn và chính xác

 • Adheres to internal control Policy and Procedure throughout the department

  Tuân theo các quy định về quản lí nội bộ trong phòng ban

 • Ensures timely clearance of all the freight from forwarders, customs clearance of inbound freight, and other activities required to ensure prompt delivery of imported materials to the hotel.

  Đảm bảo hàng hóa được thông quan đúng hạn, và tất cả các hoạt động cần thiết để đảm bảo hàng hóa được nhập khẩu và giao đúng hạn đến khách sạn

 • Responds to changes in the Purchasing function as dictated by the industry, company and hotel.

  Thực hiện các thay đổi về chức năng mua hàng theo yêu cầu của thị trường, công ty và khách sạn

 • Attends training sessions and meetings as and when required.

  Tham gia các buổi huấn luyện và họp khi được yêu cầu

 • Exercises responsible behavior at all times and positively representing the hotel

  Luôn có thái độ có trách nhiệm và đại diện tích cực cho khách sạn

 • Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.

  Thực hiện các nhiệm vụ hợp lí được giao

Job Requirement

 • College degree is required.

  Tốt nghiệp đại học chính quy

 • Previous purchasing experience is required, minimum 2 years. Hospitality experienced is preferred

  Có kinh nghiệm mua hàng tối thiểu 2 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về cho khách sạn

 • Excellent academic and business English skills

  Tiếng anh chuyên ngành tốt

 • Demonstrate strong negotiation skills, integrity and be able to work under pressure.

  Có khả năng thương lượng tốt, có tính trung thực và có khả năng làm việc dưới áp lực

 • Must present a well-groomed appearance.

  Ngoại hình gọn gàng

 • Computer savy.

  Có khả năng vi tính tốt

 • Proven ability when working with confidential information.

  Phải có khả năng làm việc với thông tin mật

 • < >

  Must be able to write legibly, complete detailed paperwork

  Phải có khả năng viết tốt, thực hiện tốt các công việc giấy tờ chi tiết

 • Microsoft Office knowledge required.

  Có kiến thức về Microsoft Office

 • Ability to use the office equipment.

  Có khả năng sử dụng máy móc văn phòng

 • Capacity to foster productive relations with peers and assure teamwork is the prevailing way to do business.

  Có khả năng xây dựng mốt quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp và luôn có tinh thần làm việc nhóm trong công việc

Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.