Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Player Development Executive

 • Ba Ria - Vung Tau ,  Ho Chi Minh ,  Ba Ria-VT (Xuyen Moc District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 Years
 • Competitive
 • Marketing
 • International Marketing
 • 31/07/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Utilize years in the casino industry to bring and maintain new premium players to the property.

Sử dụng kinh nghiệm đạt được trong  ngành công nghiệp casino để duy trì số lượng khách cũng như mang khách đến dịch vụ của công ty.

 • Will use marketing tools such as outside acquisition campaigns and resort amenities.

Sử dụng công cụ marketing chẳng hạn như những chiến dịch đưa khách hàng bên ngoài đến với dịch vụ hay sự tiện nghi của khu nghỉ dưỡng.

 • Will closely be monitored by the VP of Marketing on increasing the number of premium players to The Grand Casino.

Được giám sát chặt chẽ bởi Phó chủ tịch Marketing trong việc tăng số lượng người chơi ở The Grand Casino.

 •  Uses computer database to identify target players.

Sử dụng nguồn dữ liệu trên máy tính để xác định đối tượng khách hàng

 •  Speak with players in person or on telephone to market promotions and events.

Trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại với khách hàng để phổ biến các sự kiện và chương trình khuyến mãi.

 •  Walk through casino to identify registered players and prospective players.

Giám sát khu vực Casino để xách định khách đã đăng ký và khách mới đến.

 •  Develop, maintain, and analyze database for opportunities and productivity.

Phát triển, duy trình và phân tích dữ liệu để tìm kiếm cơ hội và hiệu suất.

 •  Approve and monitor comp issuance based on player performance.

Xét duyệt và giám sát những chương trình được mang đến cho khách dựa theo sự tham gia của khách hàng.

 •  Attend player events, interact with invited players, and provide guest service in a professional and courteous manner.

Tham dự những sự kiện dành cho khách hàng, tương tác với khách được mời và cung cấp dịch vụ khách hàng cho khách một cách nhã nhặn và chuyên nghiệp.

 •  Meet goals and objectives for daily phone calls and letters mailed to current, inactive and prospective high-end players.

Đưa ra mục tiêu về số lượng cho các cuộc gọi và thư điện tử được gửi đến mỗi ngày cho những khách hàng hiện tại, khách không hoạt động và những khách hàng tiềm năng.

 • Meet goals and objectives for monthly casino revenue and player development. Works with internal customers to ensure a successful and productive work environment and completion of work projects.

Đưa ra mục tiêu cho doanh thu hằng tháng của casino và dịch vụ phát triển dành cho khách hàng. Phối hợp với khách sẵn có để đảm bảo môi trường công việc có hiệu suất tốt và thành công và hoàn thành tốt các dự án.

 •  Assists in the planning and hosting of Special Events, dinners, tournaments, promotions and any event attributing to the success of the department and company.

Hỗ trợ trong việc lên kế hoạch và tổ chức những sự kiện đặc biệt, bữa ăn tối, các giải thi đấu, chương trình khuyến mãi và bất kì sự kiện nào được cho là góp phần tạo nên sự thành công của bộ phận cũng như của công ty.

 •  Uses contacts to generate new business.

Sử dụng giao tiếp để mở rộng việc kinh doanh mới.

 • This position is not limited to those duties listed in the job description. Duties and responsibilities can be changed, expanded, reduced or deleted to meet business needs of the company.

Vị trí này không bị giới hạn bởi những công việc được liệt kê như ở mô tả công việc. trách nhiệm có thể được thay đổi, mở rộng, thuyên giảm hoặc loại bỏ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty.

Job Requirement

 • Minimum of one year experience in casino industry.

Có ít nhất một năm kinh nghiệp ở ngành casino.

 • Bachelor degree or above.

Tối thiểu có bằng cử nhân.

 • Must be fluent in English and Korean

Tiếng Anh và tiếng Hàn lưu loát.

 • Excellent communication skills and friendly, outgoing personality required.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tính cách cởi mở và thân thiện.

 • Must be a proven self-starter, flexible, versatile, and responsible.

Có trách nhiệm, linh hoạt và năng động.

 • Must be able to work all schedules, all days, and all shifts. Complete flexibility is required.

Có khả năng làm việc với mọi lịch trình, tất cả các ngày và tất cả ca làm việc. Yêu cầu sự linh động trong công việc.

 • Prior customer service and sales experience preferred.

Ưu tiên có kinh nghiệm về kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

 • Computer skills a must.

Có kỹ năng sử dụng máy vi tính

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.