Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Executive Korean Chef

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Manager
 • Permanent
 • 8 - 10 Years
 • Negotiable
 • Culinary
 • F&B - 8 Dragons
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Develop new and innovative food products of responsibility. / Phát triển và cải tiến thành phẩm tại khu vực mình chịu trách nhiệm
 •  Work with the Executive Chef and Finance to ensure procurement of supply meets the qualitative and budgetary needs./ Làm việc với Tổng Bếp Trưởng và bộ phận Tài chính để đảm bảo việc thu mua cung cấp hàng hóa đạt chuẩn chất lượng và vẫn nằm trong hạn định nhu cầu.
 • Proactively communicates guidelines for staff that shapes the unparalleled standards expected./ Chủ động giao tiếp hướng dẫn nhân viên trực tiếp để định hình những tiêu chuẩn
 • Oversee facility and equipment in the responsible areas to make sure they are in complete working order./ Quan sát và để tâm đến cơ sở vật chất và thiết bị trong khu vực mình chịu trách nhiệm để đảm bảo việc thi công được hoàn thành.
 • Ensure that all sanitation practices are followed daily and that all employees are maintaining a safe work environment./ Đảm bảo tất cả việc vệ sinh được thực hiện xuyên suốt hàng ngày và tất cả nhân viên phải giữ được một môi trường làm việc an toàn.
 • Support and emulate the work culture, policies, procedures, and standardization./ Hỗ trợ trong việc thúc đẩy văn hóa, chính sách, quy trình và chuẩn mực hóa của công việc.   
 • Ensures all activities performed within the department are in accordance with the company’s business objectives, and established safety and security standards./ Đảm bảo tất cả hoạt động của bộ phận được dẫn dắt theo đúng mục tiêu kinh doanh của công ty, và đúng với tiêu chuẩn an toàn và an ninh đã được thiết lập.
 • Maintains food cost, labor and expenses within budget./ Kiểm soát chi phí thực phẩm, nhân lực, và các khoản chi trả cần phải nằm trong mức quy định.
 • Cooperates with Restaurant Manager and front-of-house staff to assure a positive guest experience./ Làm việc với Quản Lý Nhà Hàng và nhân viên phục vụ để có thể mang đến những trải nghiệm tích cực cho khách hàng.
 • Must be able to create menus, recipes, costing and follow company’s directions, / Tạo thực đơn, công thức, giá cả theo qui trình của công ty
 • Provides supervision, training and tools for employees that encourage excellence by providing feedback and/or administer discipline when necessary./ Giám sát, hướng dẫn và cung cấp công cụ cho nhân viên để khuyến khích sự xuất sắc bằng việc cung cấp những phản hồi hay có hình thức kỷ luật nếu cần thiết.
 • Teaches staff and takes pride in delivering a superior product consistently./ Hướng dẫn nhân viên và luôn tự hào trong việc mang đến những sản phẩm cao cấp  một cách nhất quán.
 • Must be able to meet the attendance guidelines of the job and adhere to departmental and company policies./ Luôn có mặt khi công việc yêu cầu và tôn trọng các chính sách quy định của bộ phận và công ty.

Job Requirement

 • Eight - ten years working experience required./ 8 – 10 năm kinh nghiệm làm việc
 • Four years management experience required. / 4 năm kinh nghiệm quản lý
 • Experienced in Korean cuisine/ Kinh nghiệm về món ăn Hàn Quốc
 • Need to have skills & experience to prepare traditional Korean cuisine. / Cần có kỹ năng trong việc chuẩn bị các món ăn truyền thống Hàn Quốc
 • Able to invent menu/ Có khả năng tạo mới thực đơn
 • Basic certification or diploma in culinary is required. / Có bằng cấp hoặc chứng chỉ ngành
 • Microsoft Office knowledge required. / Có kiến thức sử dụng phần mềm Microsoft Office
 • Must present a well-groomed appearance. / Diện mạo chỉnh tề
 • Fluent in English or other is encouraged. / Khuyến khích có thể sử dụng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác.
 • Exceptional and professional communication skills, both oral and written./ Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản viết và nói tốt.
 • Working knowledge of classical and proper techniques for all line stations./ Có kỹ năng chuyên môn căn bản và thích hợp cho tất cả các khu vực chế biến
 • Familiarity with high standard and huge culinary operation in a five star hotel or overseas working experiences is preferred./ Đã làm quen với chuẩn mực cao cũng như hoạt động bếp quy mô lớn tại khách sạn 5 sao hoặc kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài.
 • Poses diverse menus knowledge’s varying from different meal period, occasions and special requirement is essential. / Có kiến thức thực đơn đa dạng cho tất cả các bữa ăn, cái dịp Lễ và cho những yêu cầu đặc biệt.
 • Must be able to work any shift and long hours when necessary./ Phải có khả năng làm việc bất cứ giờ làm nào và làm việc trong nhiều giờ liền nếu cần thiết.
 • Must be able to work with minimal supervision, handle a fast-paced, busy, and somewhat stressful environment, and work under pressure and meet deadlines with particular attention to detail./ Có khả năng làm việc giám sát trong 1 môi trường tốc độ, bận rộn và căng thẳng, cũng như dưới áp lực công việc lớn nhưng vẫn hoàn thành đúng thời hạn với sự hoàn chỉnh đến từng chi tiết.
 • Capacity to foster productive relations with peers and assure teamwork is the prevailing way to do business. /Có khả năng tạo dựng các mối quan hệ một cách công bằng và cam đoan là tinh thần đồng đội là phương hướng được ưu tiên trong cách làm việc.
 • Excellent guest service skills. Ability to respond to handle difficult or stressful situations with tact and diplomacy./ Kỹ năng dịch vụ khách hàng tốt. Khả năng giải quyết được các tình huống khó khăn và căng thẳng với sự khéo léo trong ngoại giao.
 • Strong understanding and appreciation of the concept of luxury and hospitality./ Có sự hiểu biết nhất định và khả năng đánh giá cơ sở ngành dịch vụ hiếu khách theo phong cách sang trọng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.