Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Caddie

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Entry Level
 • Part Time
 • High School / Equivalent
 • No Experience
 • Negotiable
 • Golf
 • The Bluffs
 • 31/05/2019

Job Description

 • Always respect the company became employee of The Bluffs Golf Club Ho Tram. Luôn tôn trọng công tykhi trở thành nhân viên của Câu lạc bộ Golf The Bluffs Hồ Tràm.
 • Ensuring understand the Standard operation procedure of caddy positionĐảm bảo nắm rõ về quy trình làm việc chuẩn của nhân viên caddie
 • To offer advice to golfers on the course layout or conditions as they play on the course. Cung cấp, tư vấn cho người chơi gôn hoặc các điều kiện trên sân
 • Ensuring know about golf rules and etiquette on the golf course. Đảm bảo nắm rõ về luật gôn và các nghi thức trên sân gôn.
 • Ensures the golfers golf bag and equipment are kept clean during the round. Đảm bảo  túi gậy và các vật dụng khác của khách luôn được giữ gìn sạch sẽ suốt quá trình chơi.
 • Checks the number of clubs at the start and end of a game to ensure none are lost. Kiểm tra số lượng gậy từ khi bắt đầu và đến khi kết thúc, đảm bảo rằng không có gậy nào bị mất.
 • Ensures that the golfers follow the club rules relating to play on the course. Đảm bảo người chơi gôn tuân thủ các quy định của câu lạc bộ khi chơi gôn
 • Proactively encourages golfers to follow the rules of golf and etiquette on the course. Chủ động khuyến khích, hướng dẫn người chơi tuân thủ theo luật gôn và nghi thức trên sân gôn
 • Always prepare instruments and costumes ready for work. Luôn chuẩn bị dụng cụ, trang phục sẵn sàng cho công việc
 • Caddie to comply with and abide by all rules and regulations in Sevice Manual hand book, will be disciplined severely. Caddie phải tuân thủ và chấp hành tất cả các nội quy và quy định trong quyển sổ hướng dẫn phục vụ, bằng không sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc.
 • Caddie respect to colleagues and other colleagues respect her. Caddie never sanction another caddy including oral or action. Must report the misconduct of another caddy with Caddie Master in work time. Caddie phải tôn trọng đồng nghiệp cũng như muốn những đồng nghiệp khác tôn trọng mình. Caddie không bao giờ được xử phạt caddie khác kể cả bằng lời nói hay bằng hành động. Phải báo cáo những hành động sai trái của caddie khác với Caddie Master trong thời gian làm việc.
 • Golf Caddie be preserved and the area around the golf course as his property. Caddie phải bảo quản sân gôn và những khu vực xung quanh sân gôn như là tài sản của mình.
 • An individual or a group Caddie caddies never speak ill of the management company or the members or any other person. Caddie does not speak on the media on issues related to the company without the written permission of the Executive Director. Avoid giving the company management or the bad reputation. Cá nhân hay Caddie hoặc một nhóm caddies không bao giờ được nói xấu ban quản lý công ty hoăc các thành viên khác hay bất kỳ ai. Caddie không được lên tiếng trên các phương tiện truyền thông về những vấn đề liên quan đến công ty mà không được sự cho phép bằng văn bản của Giám đốc điều hành. Tránh mang lại cho ban quản lý công ty những điều tiếng xấu.
 • Always capture the information about hotels, restaurants, tournaments, golf course maintenance schedule .. v. . to provide our customers in a timely manner. Luôn nắm bắt các thông tin về khách sạn, nhà hàng, giải đấu, lịch bảo dưỡng sân cỏ .. v. . .để cung cấp cho khách hàng một cách kịp thời.
 • Ensure all working areas are kept in a clean and tidy manner. Đảm bảo khu vực làm việc luôn sạch sẽ và gọn gàng
 • Will require lifting of multiple golf bags on a daily basisĐược yêu cầu để mang vác túi gậy hàng ngày.
 • Keep yourself clean and tidy. Giữ gìn thân thể sạch sẽ và gọn gàng
 • To comply with all standards of performance, behaviour, and operational policies and procedures in place at the golf club at all times. Tuân thủ tất các các tiêu chuẩn về thực hiện, ứng xử và chính sách hoạt động và qui trình mọi lúc mọi nơi tại nhà câu lạc bộ và sân gôn .
 • The company expects all caddies to work with a good attitude, is not affected by the entangled lives. Công ty mong đợi tất cả caddie đến làm việc với một thái độ làm việc tốt, không bị ảnh hưởng bởi những vướng bận trong cuộc sống.
 • Participates in internal and external activities that are judged as appropriate to enhance the prestige of the company; or broadens the scope of the company’s operations by fulfilling the public obligations of the company as a participating member of the community. Tham gia vào các hoạt động nội bộ và bên ngoài công ty sẽ được đánh giá cao, nâng cao uy tín của  công ty, hoặc mở rộng các phạm vi hoạt động của công ty bằng cách tham gia đầy đủ các nghĩa vụ công khai của công ty như là một thành viên tích cực của cộng đồng.
 • Performs other relevant duties as directed by the General Manager. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Job Requirement

 • Basic customer service skills. Có khả năng cơ bản về phục vụ
 • Good oral communication skills. Khả năng giao tiếp tốt
 • English communication skills Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh.
 • Ability to work on own initiative. Có khả năng làm việc độc lập
 • Graduate from Sports University. Tốt nghiệp Đại học Thể thao.
 • Previous golf club experience an advantage. Đã có kinh nghiệm từ sân gôn trước
Job tags: caddie Caddie

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.