Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Assistant Spa Manager

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Competitive
 • Spa
 • Spa - Ixora 1
 • 30/09/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 

Position Summary

 

This Assistant Recreation Manager manages all aspects of the recreation operations.

All responsibilities must be performed per departmental and company policies, practices, and procedures.

Responsibilities

 

§ The ability to manage and oversee the Recreation Department and all it entails, including organizing excursions, food and beverage, transportation, activities, etc.

Khả năng quản lý và giám sát Bộ phận Giải trí và tất cả những gì nó đòi hỏi bao gồm tổ chức các chuyến du ngoạn, đồ ăn thức uống, phương tiện đi lại, các hoạt động, v.v.

 

§ Maintain a good relationship with the villa and condotel owners.

 

§ Maintain a safe working environment and abide by all health department regulations.

Duy trì môi trường làm việc an toàn và tuân thủ tất cả các quy định của bộ y tế.

 

§ Oversee the cleanliness of the recreation areas and equipment. Coordinate with Engineering, landscaping, and housekeeping for support/assistance if needed.

Giám sát sự sạch sẽ của bộ phận Giải trí và các khu vực Thể thao dưới nước, đồng thời điều phối các yêu cầu đặc biệt với Bộ phận Buồng phòng, Giặt là và Kỹ thuật.

 

§ Actively promote recreation and resort activities to guests, personalized where necessary to meet and exceed guests’ expectations.

Quảng cáo và bán thêm các chuyến du ngoạn cho khách, tùy chỉnh khi cần thiết để đáp ứng và vượt quá nhu cầu của khách.

 

§ Develop people of staff, interns, and casuals.

Phát triển nhân lực, bao gồm nhân viên trực tiếp, thực tập sinh, giám sát và quản lý cho bước tiếp theo.

 

 

§ Resolve guest concerns ly in a professional manner.

Giải quyết các mối quan tâm của khách một cách kịp thời với mức độ chuyên nghiệp cao nhất.

 

§ Review daily arrivals to ensure proper handling of VIPs, Return Guests, groups, etc.

Kiểm tra lại lịch khách đến hàng ngày để đảm bảo có thể hỗ trợ tốt nhất cho khách VIP, Khách hàng thường xuyên và khách đoàn.

 

 

 

§ Interview and select job applicants, supervise, discipline, and complete performance evaluations.

Phỏng vấn và lựa chọn ứng viên xin việc cũng như giám sát, kỷ luật và hoàn thành đánh giá hiệu suất.

 

§ Manager the staff roster and payroll.

Sắp xếp nhân viên và hoàn thành hồ sơ biên chế theo hướng dẫn ngân sách.

 

§ Prepare the department budget and Profit and Loss statement explanations.

 

§ Conduct daily/weekly and monthly meetings.

Job Requirement

Qualifications

 

§ Bachelor’s degree is required.

Yêu cầu trình độ đại học.

 

§ Two years hotel/resort in a similar position is preferred.

Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực khách sạn.

 

§ Good leadership, people, and communication skills are required.

.

§ Ability to interact with guests, colleagues, and service professionals.

Có thể tương tác với khách hàng, đồng nghiệp, và những người cung cấp dịch với sự thân thiện nhất.

 

§ Knowledge of water and outdoor sports/activities is required.

Hiểu biết về hoạt động thể thao dưới nước và hoạt động giải trí.

 

§ Physically fit is required.

Tình trạng thể chất tốt.

 

§ Trained and certified in First-Aid, CPR, lifeguarding, and rescue techniques are preferred.

Được đào tạo và có chứng chỉ sơ cấp cứu, hô hấp nhân tạo, cứu hộ và kỹ thuật cứ hộ.

 

§ Must be able to work various shifts, including weekends and public holidays.

Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.