Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Accounting Intern

 • Ba Ria - Vung Tau ,  Ba Ria-VT (Xuyen Moc District)
 • Student / Internship
 • Freelance
 • Bachelor
 • No Experience
 • Negotiable
 • Entry Level / Internship
 • Finance
 • 28/03/2024

Job Benefit

 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Training & Development

Job Description

 • Cross-check the legality and accuracy of data and information on accounting documents/ Kiểm tra tính pháp lý và chính xác của thông tin và dữ liệu trên chứng từ kế toán;
 • Prepare daily journal entries; make sure them to be properly recorded/ Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày, đảm bảo tính chính xác;
 • Co-operate with AP, and admin to control petty cash and employee advance/ Hợp tác với kế toán thanh toán và thư ký bộ phận để kiểm soát quỹ tiền mặt và tạm ứng của nhân viên;
 • Assist in year-end counting of fixed assets/ Hỗ trợ trong việc kiểm kê tài sản cuối năm;
 • In-charge in allocating prepaid expenses, and prepare accrual list for month-end closing/ Chịu trách nhiệm phân bổ chi phí trả trước hàng tháng, và lên danh sách các chi phí trích trước cho việc đóng sổ cuối tháng;
 • Provide financial support to other teams as required/ Hỗ trợ các nhóm khác trong công việc khi có yêu cầu/ Bảo vệ giá trị của công ty bằng cách giữ bí mật các thông tin của công ty.
 • Perform other duties assigned by the superior/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Job Requirement

 • Bachelor degree is required, preferably in Accounting/Finance/ Bằng Đại Học, chuyên ngành Kế toán/Tài Chính
 • English communication/ Tiếng Anh giao tiếp
 • Proficient with Microsoft Excel, Word/ Thành thạo MS-Excel/ Word.
 • Well organized, hard-working, detail oriented, trustworthy, integrity, time management, team work, problem solving and good communication/ Có khả năng tổ chức công việc tốt, chăm chỉ, cẩn thận, đáng tin cậy, quản lý thời gian, làm việc theo nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng giao tiếp tốt
 • Be able to work independently and teamwork/ Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm;
 • Must present a well-groomed appearance/ Ngoại hình chỉnh chu là điều bắt buộc;
 • Intern period: 8 months./ Thời gian thực tập: 8 tháng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.