Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Surveillance operator

 • Bà Rịa - Vũng Tàu (Huyện Xuyên Mộc)
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Cao đẳng
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Lương thỏa thuận
 • Giám Sát An Ninh
 • Bo Phan Giam Sat An Ninh
 • 30/04/2024

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Xe đưa đón
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

JOB DESCRIPTION

 • To maintain the strict surveillance necessary for the prevention, detection and apprehension of persons involved in any illegal or adverse activity; and to log and report such activity to the Surveillance Supervisor or Surveillance Shift Manager.

[Để duy trì sự giám sát nghiêm ngặt cần thiết cho việc phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ của người có liên quan trong bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất lợi; và để đăng nhập và báo cáo hoạt động cần thiết cho  các Sup hoặc Shift .]

 • To ensure all irregular, unusual, suspicious, or illegal activities are logged and reported as soon as possible.

[Để đảm bảo đăng nhập và báo cáo tất cả các hoạt động bất thường, khác thường, nghi ngờ, hoặc bất hợp pháp càng sớm càng tốt.]

 • To possess a broad range of skills that are competency based giving them the ability and flexibility to meet staff/customer needs.

[Sở hữu khả năng tính toán linh hoạt để đáp ứng nhanh các nhu cầu hoạt động của nhân viên / khách hàng.]

 • To strictly comply with the “Code of Ethics” at all times.

[Thực hiện đúng các "Quy tắc đạo đức" ở mọi lúc.]

 • To play an active role in all loss prevention and safety programs as directed by the Surveillance Supervisor or Surveillance Shift Manager.

[Để đóng một vai trò tích cực trong tất cả các hoạt động phòng chống và đảm bảo an toàn theo chỉ đạo của Giám sát ca hoặc Quản lý ca]

 • To ensure that all surveillance equipment is functioning correctly and to report any malfunctions to the Surveillance Supervisor or Surveillance Shift Manager immediately.

[Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị giám sát được hoạt động một cách chính xác và báo cáo bất kỳ trục trặc với các giám sát ca hoặc quản lý ca ngay lập tức.]

 • To play an active role in the departments digital library system.

[Đóng một vai trò quan trọng trong các sở hệ thống thư viện kỹ thuật số]

 • To assist with investigations as directed by the Surveillance Supervisor or Surveillance Shift Manager.

[Hỗ trợ việc điều tra theo chỉ đạo của Giám sát ca hoặc Quản lý ca.]

 • To ensure the accuracy and neat recording of all activities, as required, in the logs and reporting formats used for the CCTV operation.

[Đảm bảo tất cả các hoạt động chính xác và phù hợp nhất, các bản định dạng ghi chú và báo cáo được sử dụng cho các hoạt động CCTV theo yêu cầu.]

 • To safeguard all confidential information and to exercise due care to prevent its improper disclosure or use.

[Bảo vệ tất cả các thông tin bí mật và luôn được kiểm soát để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin mật không đúng cách sử dụng.]

 • To comply with all company rules, regulations, policies and procedures; and to perform all duties in accordance with the highest professional standards at all times.

[Tuân thủ tất cả các quy tắc của công ty, các quy định, chính sách và thủ tục; và để thực hiện tất cả các nhiệm vụ phù hợp với các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất.]

 • To execute other duties as directed by the Surveillance Supervisor or Surveillance Shift Manager.

[Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám sát ca hoặc Quản lý ca.]

 • Perform other tasks as required.

[Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu .]

 

Yêu Cầu Công Việc

 • Intelligent, smart, good at calculating.

[Tính toán giỏi, thông minh]

 • Good basic knowledge of IT.

[ Kiến thức tốt về IT]

 • Good basic English communication.

[Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt]

 • Good conduct.

[Hạnh kiểm tốt]

 • Clear criminal record.

[Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự]

 • Must be able to work various shifts including weekends and holidays.

[Có thiện chí làm theo ca kể cả cuối tuần và ngày lễ]

 • Integrity and Confidentiality.

[Trung thực và bảo mật]

Việc Làm Tương Tự

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.