Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Workforce Planning Officer

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 Years
 • Competitive
 • Finance / Accounting
 • Finance
 • 30/09/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Must understand current labor law, company policy and contract terms
 • Execute daily operations of Workforce Planning
 • Develop a positive work environment, encouraging teamwork and cooperation within the department, and other departments
 • Create rotations and generate rosters based on business requirement
 • Assist departments to manage leave liability effectively
 • Must develop high proficiency in word, excel and Microsoft outlook
 • Responsible for the update and audit of time attendance
 • Analyze data and generate reports for payroll process
 • Provide accurate advice on labor resources management
 • Accountability for schedules based on business requirements
 • Eliminate manual processes and contribute to best practice initiative
 • Perform duties as assigned, always presenting oneself as a credit to The Grand Ho Tram Strip and encourage others to do the same.
 • Perform other job-related duties as assigned by management.
 • Phải nắm rõ luật lao động hiện hàn, chính chách của công ty và các điều khoản hợp đồng.
 • Thực hiện các công việc hàng ngày của bộ phận.
 • Phát triển môi trường làm việc tích cực, khuyến khích làm việc theo nhóm và hợp tác trong bộ phận, và các phòng ban khác.
 • Xây dựng lịch làm việc dựa trên yêu cầu kinh doanh.
 • Hỗ trợ các bộ phận để quản lý các ngày phép hiệu quả.
 • Nâng cao kiến thức về word, excel và Microsoft outlook
 • Chịu trách nhiệm cập nhật và kiểm tra sự hiện diện của nhân viên.
 • Xử lý dữ liệu và làm các báo cáo cho việc tính lương.
 • Đưa ra các lời khuyên xác đáng về quản lý nguồn lao động.
 • Chịu trách nhiệm giải trình về lịch làm việc dựa trên yêu cầu của kinh doanh.
 • Giảm bớt các quy trình thủ công và góp phần tao ra các các cách thực hiện tốt nhất.
 • Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công, luôn sẵn sang phục vụ The Grand Hồ Tràm Strip và khuyến khích người khác làm như vậy.
 • Thực hiện các công việc khác được phân công bởi quản lý.

Job Requirement

 • College degree or above is preferred.
 • Minimum two years of solid experience in administration/operation.
 • Must be able to speak, and write English. 
 • Sound knowledge of Microsoft Office and applications including Excel, PowerPoint and Word is highly regarded.
 • Must have excellent interpersonal skills to deal effectively with all business contacts, maintain a professional, neat and well-groomed appearance.
 • Must be able to work with co-workers and contribute to team achievements.
 • Commitment to strict deadlines and may be required to work flexible hours to include weekends and holidays when necessary.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Independent, analytical and meticulous.
 • Can multitask or work autonomously to meet strict deadlines.
 • Bằng cao đẳng hoặc trở lên được ưu tiên
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc văn phòng hoặc hoạt động kinh doanh.
 • Kỹ năng nói và viết tiếng anh.
 • Kiến thức nâng cao về Microsoft Office và các ứng dụng bao gồm Excel, PowerPoint và Word được đánh giá cao.
 • Kỹ năng đàm phán tốt để xử lý hiệu quả các công viêc liên quan, duy trì hình ảnh gọn gàng, chuyên nghiệp.
 • Làm việc với các đồng nghiệp để đạt được hiệu quả công việc.
 • Hoàn thành công việc đúng thời hạn và có thể được yêu cầu làm việc với thời gian linh hoạt bao gồm các ngày cuối tuần và ngày lễ khi cần thiết.
 • Kỹ năng cá nhân và giao tiếp tốt.
 • Độc lập, nhanh nhạy, tỉ mỉ.
 • Tự chủ và thực hiện nhiều công việc cùng lúc đúng thời hạn

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.