Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Plumber

 • Ba Ria-VT
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • High School / Equivalent
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Maintenance
 • Engineering
 • 31/08/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Implement and handle preventative maintenance of all equipment and update/maintain appropriate logs.

  Triển khai và thực hiện bảo trì tất cả các thiết bị và cập nhật/duy trì các bản ghi.

 • Support normal hotel operations.  Typically manufacturing support includes industrial and sanitary drains, piping of water, air, steam, natural gas and chemicals line. 

  Hỗ trợ khách sạn hoạt động bình thường. Vệ sinh đường thoát nước, lắp đặt đường ống dẫn nước, khí tự nhiên và hóa chất.

 • Diagnose and handle all repairs of equipment.

  Phát hiện và sửa chữa các thiết bị hư hỏng.

 • Modify existing plumbing/piping system and assist with installing new equipment.  

  Sửa ống nước / hệ thống đường ống hiện có và hỗ trợ lắp đặt thiết bị mới.  

 • Respond to guest calls regarding maintenance of rooms and equipment in rooms or public areas.

  Đáp ứng các cuộc gọi của khách liên quan đến bảo trì phòng và trang thiết bị trong phòng hoặc khu vực công cộng.

 • Maintain plumbing supplies, provide material list for maintenance and construction projects.

  Duy trì cấp nước, cung cấp danh sách vật tư cho các dự án bảo trì và xây dựng

 • Check for compliance with Uniform Plumbing Codes.

  Kiểm tra đường ống cho phù hợp với bộ quy chuẩn UPC

 • Work harmoniously and professionally with co-workers and supervisors.

  Làm việc chuyên nghiệp và hài hòa với các đồng nghiệp và quản lý.

 • May be required to be on-call as necessary.

  Có thể được yêu cầu có mặt khi cần thiết.

 • Ensures all function areas are kept clean and in proper condition to provide a safe working environment for employees.

  Đảm bảo tất cả các khu vực chức năng được giữ sạch sẽ và trong điều kiện thích hợp để cung cấp một môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

 • Ensures all activities performed within the department are in accordance with the company’s business objectives, and established safety and security standards.

  Đảm bảo tất cả các hoạt động thực hiện trong bộ phận đều phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty, các tiêu chuẩn an toàn và an ninh.

 • May be required to perform other duties required by management.

          Có thể được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khác bởi quản lý.

Job Requirement

 • One - Two  years working experience required.

  Yêu cầu  1-2 năm kinh nghiệm

 • Strong communication skills, both oral and written.

  Kĩ năng giao tiếp tốt gồm nói và viết

 • Knowledge of Uniform Plumbing Code and general knowledge of fire sprinklers.

 • Kiến thức và có thể sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị bảo hộ chống rơi ngã.

  Prior experience with plumbing tools and equipment.

            Có kinh nghiệm về các công cụ và thiết bị đường ống dẫn nước.

 • Knowledge of hardware & materials:  Pipes & Tubes, Valves, Fittings, Fixtures, traps etc.

  Có kiến thức về phần cứng, vật liệu: ống, van, phụ kiện, thiết bị kẹp, bẫy, v.v…

 • Prior experience with: Sweating copper fittings and tubes.Installing PVC pipe and fittings.

  Có kinh nghiệm lắp đặt dựa trên bộ quy chuẩn UPC, kích thước đường ống và van.    

 • Prior experience with joining, installing, and supporting pipes.

  Có kinh nghiệm nối, lắp đặt, và hỗ trợ đường ống.

Job tags: Plumbing Plumber
Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.