Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Head Mechanic

 • Ba Ria-VT
 • Manager
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Golf, Maintenance
 • The Bluffs
 • 30/09/2020

Job Description

 • Ensure mechanic staffs are working in a safe and productive manner.

  Đảm bảo toàn bộ nhân viên luôn làm việc một cách an toàn và hiệu quả.

 • Ensure staff is following company policies and SOP’s.

  Đảm bảo toàn bộ nhân viên luôn tuân thủ các quy định cũng như các quy trình làm việc của công ty.

 • Ensure staff is wearing uniforms and safety equipment provided by The Bluffs.

  Đảm bảo toàn bộ nhân viên luôn mặc đồng phục và các thiết bị bảo hộ khi làm việc.

 • Preventative maintenance program initiated, implemented and strictly adhered to following manufactures guidelines and within approved budget.

Thực hiện chương trình bảo dưỡng định kỳ đã được đề ra, tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn của các nhà sản xuất trong ngân sách cho phép.

 • Preventive sharpening reel and bed knife program to be followed to ensure quality of cut is 100% at all times.

Thực hiện đúng kế hoạch mài dao xoắn và dao nằm để chất lượng đường cắt luôn được đảm bảo.

 • Spare parts par stocks to be maintained at optimum levels.

Phụ tùng thay thế luôn phải được dự phòng ở mức tối ưu.

 • Any breakages or downtime on machinery to be reported immediately to the Superintendent.

  Báo cáo ngay cho Trưởng bộ phận nếu có máy móc hư hỏng hoặc  bị xuống cấp.

 • Hydraulic hoses on all machinery checked each time when used and replaced if damaged.

  Kiểm tra ống thủy lực cho tất cả máy móc mỗi khi sử dụng và thay thế nếu bị hư hỏng.

 • Breakdowns on course will take priority over any other tasks.

Các hư hỏng trên sân luôn phải được ưu tiên hàng đầu.

 • Maintenance records are to be diligently maintained and filled to the day with each machinery history.

Thông tin bảo trì và giờ sử dụng của máy móc phải được ghi chép lại hằng ngày.

 • Mechanic must check quality of cut and machinery in the morning drive around and check quality of cut after 9 holes.

  Nhóm cơ khí phải có người kiểm tra chất lượng đường cắt và tình trạng máy móc vào mỗi buổi sáng. Đi một vòng kiểm tra lại chất lượng đường cắt sau khi máy cắt xong 9 hố.

 • Coordinate and schedule all equipment for repairs and/or maintenance.

Phối hợp và sắp xếp lịch trình bảo trì cũng như sữa chữa cho tất cả thiết bị máy móc.

 • Responsible for continuing education of all employees in terms of safety programs and equipment standards.

Chịu trách nhiệm hướng dẫn nhân viên về an toàn và tiêu chuẩn thiết bị.

 • Maintain shop in orderly condition, cleaning working areas after repairs are completed.

  Xưởng làm việc phải luôn ngăn nắp gọn gàng và làm vệ sinh mỗi khi hoàn thành công việc..

 • Preventive program for all carts, monthly checking of hours AMP’s, proper cart rotation program and with approved budget.

  Lên lịch bảo trì định kỳ cho tất cả xe điện, hàng tháng kiểm tra số giờ chạy của từng xe, luân phiên sử dụng xe trong ngân sách cho phép.

 • Make sure hazard waste is stored in correct areas until it’s been picked up by the hazard waste department.

  Đảm bảo rác nguy hại được lưu trữ đúng nơi quy định cho tới khi chúng được thu đi.

 • Perform other jobs related to same functions and duties or assume other responsibilities and functions as assigned by management.

  Thực hiện các công việc khác có cùng chức năng và trách nhiệm hoặc công việc được giao.

Job Requirement

 • Valid Vietnamese driver’s license.

Phải có giấy phép lái xe có giá trị hợp lệ tại Việt Nam.

 • Must be familiar with all facets of golf course maintenance.

Phải biết về tất cả các khía cạnh về bảo dưỡng sân gôn.

 • Golf Course mechanical background and experience with diesel, gasoline engines, hydraulic systems and electrical experience needed.

Phải có kiến thức về cơ khí sân gôn và kinh nghiệm về các động cơ xăng, dầu, các hệ thống thủy lực cũng như kinh nghiệm cần thiết về điện.

 • Must have a minimum of 2 years experience as a golf course mechanic, with experience in the use, maintenance and repair of all relevant golf course tools and equipment.

Phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm về cơ khí sân gôn, bảo dưỡng và sữa chữa tất cả máy móc thiết bị liên quan đến sân gôn với kinh nghiệm thực tế.

 • Excellent computer skills, budgetary skills, and organizing papers work.

Giỏi về các kỹ năng máy tính, cân đối ngân sách và tổ chức các công việc giấy tờ.

 • Up-to-date with preventative maintenance on machinery and carts.

  Cập nhật lịch trình bảo dưỡng định kỳ cho máy móc và xe điện.

Job tags: Head Mechanic
Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.