Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Admin Officer

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No Experience
 • Competitive
 • Administration
 • Project Development (HTP)
 • 30/07/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

 • Welcome visitors/ appointments in a professional manner.

Chào đón khách/ tiếp nhận khách hẹn một cách chuyên nghiệp.

 • Handle telephone calls/ take messages/ make appointments using professional and polite phone manner.

Xử lý cuộc gọi/ nhận tin nhắn/ thu xếp cuộc hẹn qua điện thoại một cách chuyên nghiệp và lịch sự.

 • Manage office machine to ensure all office equipment is in its best condition.

Quản lý máy móc trong văn phòng để đảm bảo tất cả thiết bị đều được vận hành tốt.

 • Handling front office reception and administration duties, including greeting guests and offering them a beverage, handling company inquiries.

Thực hiện các công việc lễ tân kiêm hành chính văn phòng, bao gồm đón khách và mời nước, xử lý những thắc mắc từ khách về thông tin công ty.

 • Control and manage the meeting rooms schedule on daily basic, to ensure the meeting rooms are ready for using.

Kiểm soát và quản lý việc sử dụng phòng họp hàng ngày nhằm bảo đảm phòng họp luôn sẵn sàng khi có nhu cầu sử dụng.

 • Control the switchboard system and channel the calls to appropriate person with a house style greeting message in a timely fashion manner.

Trực điện thoại và chuyển cuộc gọi đến cá nhân có liên quan, trình bày ngắn gọn và hiệu quả.

 • Manage all in and out correspondences with details record to ensure the document arrive in an appropriate person.

Quản lý thư gửi ra và nhận về với bản lưu thông tin chi tiết nhằm bảo đảm thư được chuyển đến đúng cá nhân.

 • Gather and update the internal and external channel contact list.

Tổng hợp và cập nhật danh sách thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài.

 • Coordinate with other employees to ensure the company run smoothly.

Phối hợp với đồng nghiệp để đảm bảo công ty được vận hành trôi chảy.

 • Assist Line Manager in supply, control and manage stationaries, equipment for the office, booking hotel, air ticket, etc.

Hỗ trợ Quản lý trực tiếp trong việc cung cấp, kiểm soát và quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, đặt khách sạn, vé may bay và các công việc khác.

 • Perform other jobs related to same functions and duties or assume other responsibilities and functions as assigned by management.

Thực hiện các phân công khác trong trách nhiệm và chức năng hoặc các trách nhiệm và chức năng khác do ban giám đốc chỉ định.

Job Requirement

 • BA degree or equivalent, experiences in office administrative is preferred.

Bằng cấp Cử nhân hoặc tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hành chính;

 • At least 2 years in the field of office administration and guest services.

Ít nhất kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực hành chính văn phòng và dịch vụ khách hàng.

 • Effective communications skills, excellent communications and telephoning skills, High customer service attitude, Ability to work independently or as part of a team and Ability to deal with difficult clients or guests.

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt, có thái độ dịch vụ khách hàng tốt; khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm và khả năng xử lý tình huống với khách hàng khó tính.

 • Must have a well-groomed appearance.

Diện mạo chỉnh tề.

 • Fluent in spoken and written English.

Nói và viết tiếng Anh thành thạo.

 • Major office soft-wares (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Visio, ect.).

Thông thạo các phần mềm văn phòng (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Visio, v.v...).

 • Well-organized, friendly and polite.

Ngăn nắp, thân thiện và lịch sự. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.