Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Security Officer (Nhân viên An Ninh)

 • Ba Ria - Vung Tau ,  Ba Ria-VT (Xuyen Moc District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 4 Years
 • Competitive
 • Security
 • Security
 • 28/02/2019

Job Description

 • Ability to perform in a team [Làm việc theo nhóm]
 • Có kiến thức về quản lý sự cố an ninh [Vietnamese version]
 • To maintain strict security within our property, prevent and detection [Duy trì an ninh nghiêm ngặt trong việc bảo vệ tài sản công ty]
 • Apprehend persons involved in any illegal or adverse activity [Tố cáo bất kì ai có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc gây bất lợi cho công ty]
 • Gather in a systematic way information to ensure accurate and full recording of all activities [Thu thập tất cả thông tin một cách có hệ thống để đảm bảo các hoạt động an ninh một cách đầy đủ và chính xác]
 • To assist with investigations as directed by superior. [Hỗ trợ điều tra theo yêu cầu của cấp trên]
 • Address any conflict in an efficient way, without hesitation and in line with training [Giải quyết  bất kỳ cuộc xung đột nào một cách hiệu quả, không ngần ngại và phù hợp với quy định]
 • Play an active role in loss prevention and fire safety programs as directed by Security Management [Đóng một vai trò tích cực trong các chương trình phòng chống mất mát và an toàn cháy nổ theo chỉ đạo của quản lý an ninh]
 • Patrolling the project areas in order to identify any unusual incidents [Tuần tra khu vực để xác định bất kỳ sự cố bất thường]
 • Escorting people, valuables and sensitive items as directed by superiors or security control room [Hộ tống người, vật có giá trị và các mặt hàng nhạy cảm theo hướng dẫn của cấp trên hoặc phòng kiểm soát an ninh]
 • To respond quickly to all emergencies [Xử lý nhạy bén trong các trường hợp khẩn cấp]
 • To provide information without undue delay in to the department reporting system [Cung cấp thông tin không chậm trễ thông qua hệ thống báo cáo bộ phận]
 •  Perform other duties as required by superiors or security control [Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phòng kiểm soát an ninh hoặc cấp trên]
 • Other duties as required by Security Shift Manager/Supervisors or Senior Security Manager [Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Sup/Shift/hoặc giám đốc an ninh]

Job Requirement

 • One year working experience preferred [1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương]
 • Ability to work as part of a team [Có khả năng làm việc độc lập]
 • Must have a well-groomed appearance. Good standard of fitness in height, weight and condition [Có ngoại hình ưa nhìn, đạt yêu cầu về chiều cao cân nặng]
 • Good communications skills [Kỹ năng giao tiếp tốt]
 • Adaptability [Dễ thích nghi]
 • Background military, law enforcement is an advance [Ưu tiên xuất thân bộ đội, công an]
 • Capacity to foster productive relations with peers and assure teamwork is the prevailing way to do business. [Khả năng dung hòa mối quan hệ đồng nghiệp và làm việc theo nhóm]
 • Willing to work in shifts. [Sẵng sàng làm ca]
Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.