Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Refrigeration (Kỹ thuật viên điện lạnh)

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Intermediate
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Maintenance
 • Engineering
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Monitor, inspect and test refrigeration components, check for leaks, operate and read gauges, read wiring diagrams, diagnose electrical and mechanical defects, reclaim refrigerant and perform mechanical repairs.

Theo dõi, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận làm lạnh, kiểm tra rò rỉ, vận hành và đọc đồng hồ đo, đọc sơ đồ nối dây, chẩn đoán lỗi điện và cơ, thu hồi môi chất lạnh và thực hiện sửa chữa cơ khí.

 • Install, maintain, and perform preventative maintenance on appliances, electronics, and equipment

Cài đặt, bảo trì và thực hiện bảo trì phòng ngừa trên các thiết bị

 • Maintain daily logs of operation, maintenance, and safety activities, including test results, instrument readings, and details of equipment malfunctions.

Duy trì nhật ký hoạt động, bảo trì và các hoạt động an toàn, bao gồm kiểm nghiệm kết quả, đọc thiết bị và chi tiết về sự cố của thiết bị

 • Report serious maintenance problems, accidents, or safety hazards to manager/supervisor.

Báo cáo các trường hợp nghiêm trọng, tai nạn và các mối nguy hiểm về an toàn cho cấp trên

 • Work harmoniously and professionally with co-workers and supervisors

Phối hợp tốt và chuyên nghiệp với đồng nghiệp ​​

 • Respond to all emergency situations during or after hours to resolve safety concerns.

Trả lời tất cả các tình huống khẩn cấp trong hoặc sau giờ làm để giải quyết các vấn đề an toàn.

 • Oversee facility and equipment in the responsible areas to make sure they are in complete working order.

Giám sát cơ sở và thiết bị trong các khu vực quản lý để đảm bảo chúng hoạt động tốt.

 • Ensures all function areas are kept clean and in proper condition to provide a safe working environment for employees.

Đảm bảo tất cả các khu vực chức năng được giữ sạch sẽ và trong điều kiện thích hợp để cung cấp một môi trường làm việc an toàn cho nhân viên.

 • Ensures all activities performed within the department are in accordance with the company’s business objectives, and established safety and security standards.

Đảm bảo tất cả các hoạt động được thực hiện trong bộ phận phù hợp với các mục tiêu kinh doanh của công ty, và các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật được thiết lập.

 • May be required to perform other duties required by management.

Một số nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên

Job Requirement

 • Two – Four years of working experience required.

2 - 4 năm kinh nghiệm làm việc

 • Vocational School Certificate is required.

Tối thiểu tốt nghiệp trung cấp nghề

 • Must present a well-groomed appearance.

Ngoại hình chỉn chu

 • Ability to communicate fluently in the primary language of the workplace both verbally and nonverbally.Fluent in English is encourage/required (depending on guest contact level).

Có khả năng giao tiếp tốt trong công việc (cả văn nói và văn viết). Khuyến khích/ yêu cầu giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (tùy thuộc vào vị trí và mức độ tiếp xúc với khách hàng)

 • Must have prior refrigeration experience.

Phải có kinh nghiệm về điện lạnh 

 • Ability to use pipe brazing equipment as well as tube and pipe cutters.

Có khả năng sử dụng máy hàn ống, cắt ống

 • Ability to work independently or on a team.

Có khả năng làm việc độc lập 

 • Sound judgment, and strong decision-making, problem-solving and follow up skills.

Phán quyết hợp lý, và ra quyết định mạnh mẽ, giải quyết vấn đề và theo dõi các kỹ năng.

 • Excellent guest service skills. Ability to respond to and handle difficult or stressful situations with tact and diplomacy.

Kỹ năng phục vụ khách hàng tốt. Có khả năng đáp ứng và giải quyết các tình huống khó, căng thẳng

 • Strong understanding and appreciation of the concept of luxury and hospitality.

Hiểu biết sâu sắc và đánh giá cao về khái niệm sang trọng và hiếu khách. 

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.