Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Demi Chef

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Competitive
 • Culinary
 • FB- Ju Bao Xuan
 • 31/01/2019

Job Description

 • Ensures that food sanitation, safety and food handling functions are practiced in their areas on a daily basis/ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực làm việc mỗi ngày.

 • Must maintain a consistent high level of product quality, productivity and line of supply/ Đảm bảo duy trì tốt nhất chất lượng sản phẩm, hiệu quả cũng như quy cách sản xuất.

 • Must be able to read and organize the daily production lists.Delegate duties as appropriate/ Hiểu rõ những yêu cầu trong danh sách sản xuất hàng ngày và phân chia công việc hợp lý.

 • Communicates well with the team and supervision to ensure everyone is informed properly/ Phổ biến với nhóm và theo dõi nhằm đảm bảo nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ được giao.

 • Maintains quality and proper presentation of food to meet and exceed departmental standard/ Duy trì chất lượng, trình bày họp lý các món ăn nhằm đáp ứngvà vượt qua sự mong đợi của bộ phận.

 • Keeps supervisor informed on a timely basis of any undue variance from expected results/ Thông báo kịp thời cho người giám sát những thay đổi không mong muốn.

 • Must be able to meet the attendance guidelines of the job and adhere to departmental and company policies/ Có khả năng hoàn thành công việc được giao dựạ trên chỉ dẫn, chính sách của bộ phận và công ty.

 • Must have the ability to be productive for long periods of time/ Có khả năng làm việc hiệu quả trong một khoảng thời gian dài.

Job Requirement

 • Three - four - year working experience required/ Ba đến bốn năm kinh nghiệm làm việc.

 • Minimum vocational School Certificate is required/ Chứng chỉ nghề là yêu cầu tối thiểu.

 • Must present a well-groomed appearance/ Diện mạo chỉnh tề.

 • Ability to communicate fluently in the local language of the workplace both verbally and nonverbally, able to speak English and other language is preferred / Lưu loát trong giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương, khả năng Anh văn và các ngoại ngữ khác được ưu tiên.

 • Professional communication skills, both oral and written/ Kỹ năng giao tiếp nói và viết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

 • Good cooking skills, food knowledge’s, utensils and equipment handling are essential/ Có kỹ năng nấu ăn, kiến thức về thực phẩm, vật dụng, thiết bị dùng trong nhà bếp là cần thiết.

 • Intermediate knowledgeable of the production and execution of the local cuisine/ Kiến thức sơ cấp về các món ăn địa phương.

 • Must be organized and have the ability to delegate task/ Có khả năng tổ chức và phân công nhiệm vụ.

 • Must be able to work any shift and long hours when necessary/ Có khả năng làm việc bất kỳ ca nào và thời gian dài khi cần thiết.

 • Must be able to work with minimal supervision, hands on operations, handle a fast-paced operations, and able to work under pressure to meet deadlines with particular attention to details/ Có khả năng làm việc tự lập, chú ý đến chi tiết, giải quyết tình huống nhanh chóng và chịu áp lực cao để hoàn thành công việc.

 • Capacity to foster productive relations with peers and assure teamwork is the prevailing way to do business/ Năng lực thúc đẩy đồng nghiệp trong đội làm việc bằng sự tín nhiệm trong công việc.

 • Must have the ability to respond to handle difficult or stressful situations with tact and diplomacy/ Có khả năng giải quyết những tình huống khó hoặc áp lực cao bằng sự khéo léo trong giao tiếp.

Job tags: Demi Chef Demi Chef

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.